حریم خصوصی مشتریان

هامون کالا به خریداران خود این اطمینان می دهد که اطلاعات تماس شان فقط جهت ارسال پستی استفاده می شود و در هیچ کجا ذخیره یا استفاده دیگر نمی شود